Przyszowice, dnia 16.01.2014 r

Firma Handlowo - Usługowa "DAREX"

Dariusz Gatner

44-178 Przyszowice, ul. Brzeg 20

 

 

…………………………………………….

(Nazwa i adres oferenta)

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

W związku z realizacją projektu pn." Podniesienie konkurencyjności rynkowej FHU DAREX poprzez budowę centrum produkcyjno - biurowo - magazynowego i zakup wielofunkcyjnego urządzenia do obróbki (plotera)" zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

 

Przedmiotem oferty jest następujący sprzęt:

 

Bramowy ploter przemysłowy ( nowy, 1szt.)

 

Specyfikacja / parametry techniczne lub równoważne:

- zakres ruchów X x Y (2100 x 4100)

- zakres ruchu Z: (400 mm)

- Wrzeciono (HSD 9kW 2400rpm ISO30)

- Typ stołu (Próżniowy)

- Pompa próżniowa Becker

- Moduł sterowania 3D

- Napęd (Serwonapędy cyfrowe AC)

- Technologia High Speed Machining- Czujnik korekcji narzędzia

- Szafa sterownicza

- Komputer sterujący

- Stopa odciągowa

- Automatyczna wymiana narzędzia

- Magazyn narzędzi liniowy

- Przygotowanie do głowicy skanującej laserowej

- Art Cam Pro- 4 oś C do agregatów kątowych

- Agregat kątowy 90st ER25

 

Dodatkowe informacje dostępne w siedzibie firmy lub telefonicznie pod numerem telefonu 691941641.

 

Oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta

Opis nawiązujący do zapytania ofertowego

Wartość oferty

Termin ważności oferty

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta, powinna posiadać datę sporządzenia oraz termin ważności.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

Termin składania ofert upływa w dniu:31/01/2014

 

Wybór najlepszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1. Cena                                             100%

.........................................……………………………

(podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej

wnioskodawcę/pełnomocnika + ew. pieczątka )